MID 17-25KTL3-X

Liên hệ

Hiệu suất tối đa 98,75%, MPPT kép, hình thức đẹp

MID 17KTL3-X MID 20KTL3-X MID 22KTL3-X MID 25KTL3-X
Công suất đầu vào DC tối đa 22100W 26000W 28600W 32500W
Điện áp đầu vào DC tối đa 1100V 1100V 1100V 1100V
Điện áp khởi động 250V 250V 250V 250V
Dải điện áp làm việc MPPT / điện áp đầu vào định mức 200V-1000V / 580V 200V-1000V / 580V 200V-1000V / 580V 200V-1000V / 580V
Dòng đầu vào tối đa của mỗi chuỗi 25A 25A 25A 25A
Số MTV / Số chuỗi MPPT trên mỗi kênh 2/2 + 2 2/2 + 2 2/2 + 2 2/2 + 3